Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Federale Overheid

Generische geneesmiddelen; je merkt geen verschil

Doelstelling:

Patiënten vertrouwd maken met generische geneesmiddelen en ze aanmoedigen om de geschiktheid te bespreken met hun apotheker of arts.

Boodschap:

Generische geneesmiddelen zijn aan de nodige kwaliteitscontroles onderworpen en voldoen aan de eisen van de EU. Ze zijn even doeltreffend als de merk geneesmiddelen.

Creatief concept:

Iedereen kent het spel 'zoek de 7 verschillen'. Een spel waar je je aandacht focust om zeven minieme verschillen te vinden. Zowel visueel (via illustratie) als auditief in een radiospot(geluid van een bruistablet) dagen we de ontvanger uit om het verschil te zoeken. We eindigen elke boodschap met: "Je merkt het verschil niet, want elk generisch geneesmiddel is even veilig, doeltreffend en kwalitatief."

Fagg

Gelijkaardige projecten